https://led4auto.com/image/cache/catalog/blog/worklights/farove/work-lights-front-1170x600.jpg

Работни фарове

  • 0808 AugAug 2019201920192019
  • |   0 Коментари

идове светодиодни фарове

 

Oфроуд приключение, жътва, работа със селскостопанска и замекопна техника или дълго пътуване, и естествено всичко това се налага да се прави на тъмно. Винаги има ситуации, в които е необходима повече светлина, тогава идват на помощ  допълнителните фарове.  В тази статия ще бъдат описани основните характеристики на работните фарове и кой за какво се подходящ.

 

Фаровете имат много характеристики, някои от тях са: 

-          Фокус – насочени (spot), разсеяни (flood), комбинирани (combo)

-          Мощност – от 18 до 300W.

-          Форма – кръгли, квадратни , издължени (BAR).

 

Фокуса е водещ параметър за функционалността на фара. Ако трябва да осветяваме отдалечен обект или обект на близо с много светлина, в този случай най-подходящи са насочените фарове, с ъгъл на излъчване от 10 до 30 градуса.

Ако ни трябва обща осветеност на околното пространство, подходящи са фаровете с разсеяна светлина и ъгъл на излъчване около 60 градуса.

Понякога се налага да  имаме и двата типа осветление, тогава се използват фарове имащи в един корпус насочена и разсеяна светлини, наричат се  комбинирани.

  


Колко светлина ще доставя фара, зависи от мощността му, а това  зависи от броя сетодиоди и определя габаритния размер на фара. 

Формата на фаровете е разнообразна и съобразена с мощността и условията за монтаж.

Когато няма площ за голям фар, за предпочитане са кръглите или квадратни фарове, изискващи малка площ. Естествено при тях мощността на може да бъде много голяма, защото ще нараства размера. Ако е необходима повече светлина, компромисно решение би било да се монтирт повече фарове на различни места, които да светят в една посока


Когато е необходимо много светлина, съответно мощност, се използват така наречените „бар“ фарове, произлизащо от английската дума „bar”, което може да означава: лента, лост, пръчка и др. При тях гоялмата мощност е достижима, благодарение на издължената форма, по която могат да се разположат много светодиоди. 


Издължените фарове се предлагат с права и извита форма и комбиниран фокус. При тях осветяваната площ е по-голяма, благодарение на издължената и извита форма. Приложими са при селскостопански или земекопни машини, където е необходимо общо осветяване на работната площ.
Да споменем източниците на светлина. До момента масово се използват предимно светодиоди с мощност 1, 3 и 10W и съответно мощностите на фаровете са произведение на броя светодиоди и тяхната мощност. По натура светодидите са ненасочени източници на светлина. За да бъдат използвани пълноценно,  трябва да има оптична система, която да  концентрира и насочи излъчваната от тях светлина.

 

При светодиодните фарове се използват няколо вида оптични системи:

-          2D – рефлектор пресечен конус.

-          3– оптика с пълно вътрешно отражение.

-          4D – колиматорна леща (лупа, рибено око).

-          5D – комбинация между оптика с пълно вътрешно отражение и леща.

 

2D оптиката, представлява лъскав пресечен конус (фуния) пред всеки светодиод. Целта на този вид оптика е да насочи напред странично разпространяващите се лъчи светлина от светодиода.

 


Светлинното петно от тази оптика е нефокусирано с не определени граници, като около петното има ореол от слаба светлина.

  

Недостатък на този вид оптична система е, че лъчите които не могат да бъдат отразени от конуса не участват пряко в осветяването и отиват в пространството, формиращи слаб ореол, около основния лъч.

Фарове с този вид оптична система могат да бъдат насочени (SPOT) или разсеяни (FLOOD).

Насочения конус е с гладки стени насочвайки лъчите само напред. Разсеяна светлина се получава когато стените на конуса са с оребрения, които представляват мини рефлектори, отразяващи светлината в различни посоки.
3оптичната система е много подобна на 2Dс разлика че конуса е заменен с плътна кристална пластмаса с формата на конус. Разчита се на пълно вътрешно отражение, което да не позволи на лъчите да излязат от конуса.Светлинното петно от тази оптика е подобно на 2D оптиката, ярко петно с неясни граници и ореол от нефокусирани лъчи.

При тази оптика насочения сноп се постига с кристална повърхност. Разсеяна светлина се получава  с оребрения по челната повърхност, които представляват мини лещи, пречупващи светлината в различни посоки, същия ефект се постига с матова повърхност.

 


При този вид оптична система недостатъка на 2е намален с помоща на малка леща в центъра, на конуса. Тази малка леща фокусира лъчите от светодиода напред по направление на основния лъч.

 


4оптичната система представлява кристална леща, която концентрира излъчваната от светодиода светлина във фокусиран сноп от лъчи. 

 

 

При тази оптична система, светлинното петно е с ясно изразени граници, извън които почти няма светлина.

 

Насочена и разсеяна светлина се получава, с промяна на разстоянието между светодиода и лещата, при което се променя размера на светлинното петно, респективно ъгъла на излъчване.

Колкото по далеч е от светодиода лещата, толкова по-малко и ярко е петното.

 

Недостатък на тази оптика е, че има лъчи, които не преминават през лещата и не участват в осветяването. Колкото по-далеч е от светодиода лещата, толкова по-малко лъчи ще преминат през нея и ще бъдат пълноценно използвани.

 

 

5оптичната система е комбинация от оптика с пълно вътрешно отражение и леща (3D и 4D). Разликата е в размера на лещата, като тук тя е почти 90% от оптиката, а рефлектора оползотворява пространството около нея. 5D отиката насочва напред лъчите, които се пропускат в предните две отични ситеми, благодарение на което светодиода се използва по-ефективно и светлината е повече. 

 

 

Светлинното петно от тази оптика е ярко, с добре изразени граници. Поради това, че се използва по-ефективно светодиода, осветеността е по-добра в сравнение с предните оптични системи.

Разсеяната светлина при тази оптична система се получава с оребрявания върху лещата, светлината се пречупва в хоризонтална посока и ъгъла на осветяване е по-голям.


Избора на фар зависи еднакво от неговото предназначение и сила на светене. Трябва да се има предвид, че светлината на повечето фарове е сравнително насочена, предимно пред фара (автомобила) независимо дали е бар или кръгъл фар. При комбинираните фарове има известно освятяване в близката широка област пред фара, но въпреки това е пред фара, в страни светлината е значително по-слаба. За офроуд и повечето случаи, това е достатъчно. Обаче, ако трябва да се осветява работна площ, един фар няма да е достатъчен. Ако трябва да се осветява около селскостопански или земекопни машини, по удачния вариант е да се използват няколко фара с разсеяна или комбинирана светлина, насочени в различни посоки, отколкото един много мощен, който да покрива област от около 60-90 градуса.


Ако за Вас избора на фар е труден, не се колебайте да се свържете с нас, с радост ще споделим опит и познания.

Tags: